01 กุมภาพันธ์ 2558

   วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 กิจกรรมวันวิชาการ

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธ‚เน‰เธฒเธงเธˆเธตเนˆ เธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธŠเธฑเน‰เธ™เธญเธ™เธธเธšเธฒเธฅ 3

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

พัฒนาบุคลากร

วีดีโอกิจกรรม


ข่าวรับสมัครนักเรียนและครู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

407985

ปฏิทิน

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ข้าวจี่ ระดับชั้นอนุบาล 3

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 จัดกิจกรรมคือ "โครงงานข้าวจี่" ให้นักเรียนอนุบาล 3 ได้ฝึกประสบการณ์ตรงและได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

ความเป็นมา ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งในการจัดทำโครงงานเรื่อง”ข้าวจี่” ก็ได้ความคิดที่เกิดจากคนอีสาน นิยมทำข้าวจี่รับประทาน ซึ่งถือเป็นประเพณีเล็กๆ ของท้องถิ่นชาวอีสาน จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ประเพณีเกี่ยวกับชาวอีสานบ้านเกิด ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวเหนียว และได้เรียนรู้จากการลงมือทำและได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ มีประสบการณ์ตรง และสามารถนำกลับไปทำอาหารในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 1.เพื่อให้เด็กรู้จักส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทำข้าวจี่ 2.เพื่อให้เด็กรู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 3.เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกตและเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำข้าวจี่ และ 4.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม

ขั้นตอนการทำข้าวจี่ มีดังนี้ 1.นำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุก 2.นำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ปั้นเป็นก้อน จะแบนหรือกลมก็ได้ นำไปเสียบไม้ 3.นำข้าวไปจี่บนเตาถ่าน 4.เตรียมไข่ไก่มาตีและปรุงเล็กน้อย และ 5.พอข้าวด้านที่จี่จะแห้งให้เอาไข่ราดแล้วกลับด้านราดไข่ทั้งก้อน กลับข้าวพลิกไปมาจนไข่สุก แล้วนำมารับประทานได้

สิ่งที่นักเรียนได้รับในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1.พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือในการปั้นข้าวเหนียว 2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรม 3.พัฒนาการด้านสังคม เด็กได้รู้จักการแบ่งปัน รอคอย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 4.พัฒนาด้านสติปัญญา เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต เปรียบเทียบ และการทำงานเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

ประมวลภาพข้าวจี่ ระดับชั้นอนุบาล 3