01 กุมภาพันธ์ 2558

   วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 กิจกรรมวันวิชาการ

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    กล้วยปิ้ง ระดับชั้นอนุบาล 2

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

พัฒนาบุคลากร

วีดีโอกิจกรรม


ข่าวรับสมัครนักเรียนและครู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

408120

ปฏิทิน

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

กล้วยปิ้ง ระดับชั้นอนุบาล 2

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 จัดกิจกรรมคือ "โครงงานกล้วยปิ้ง" ให้นักเรียนอนุบาล 2 ได้ฝึกประสบการณ์ตรงและได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการคัดเลือกพันธ์ ปรับปรุงพันธ์ดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ทั้งการรับประทาน ผลผลิตยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารคาว-หวาน และแปรรูปเป็นผลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ และกล้วยปิ้ง เป็นต้น

วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 1.เพื่อให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำกล้วยปิ้ง 2.เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม และ 3.เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นตอนการทำกล้วยปิ้ง มีดังนี้ 1.ปลอกกล้วย 2.นำไม้ลูกชิ้นมาเสียบเข้ากับกล้วยที่ปลอกเตรียมไว้แล้ว 3.นำกล้วยที่เตรียมไว้มาปิ้งบนเตาปิ้ง พอกล้วยเหลืองอ่อนๆ แล้วนำกล้วยออกจากเตา และ 4.ทำน้ำจิ้ม นำน้ำตาลประมาณ 3 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำต้มสุกประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันแล้วเติมเกลือไปอีกประมาณ 1 ช้อนชา แล้วชิมตามรสชาติที่เราต้องการ จากนั้นเทน้ำกะทิลงไปก็เสร็จขั้นตอน

สิ่งที่นักเรียนได้รับในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาการของเด็ก 4 ด้าน ดังนี้ 1.พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือในการปลอกกล้วย และการใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบกล้วย 2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรม 3. พัฒนาการด้านสังคม เด็กได้รู้จักการแบ่งปัน รอคอย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 4.พัฒนาด้านสติปัญญา เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต เปรียบเทียบ และการทำงานเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

ประมวลภาพกล้วยปิ้ง ระดับชั้นอนุบาล 2