20 เมษายน 2557

อนุบาลมหาไถ่
   วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 เตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน (Summer)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    วันไหว้ครู

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

พัฒนาบุคลากร

วีดีโอกิจกรรม


ข่าวรับสมัครนักเรียนและครู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

317761

ปฏิทิน

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

วันไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

คำขวัญวันครู ปี 2553 "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที" การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับ ความหมายของคำว่าครู การไหว้ครู ดอกไม้ต่างๆที่ใช้ในวันไหว้ครู และเป็นวันหนึ่งที่แสดงถึงการแสดงความเคารพที่ศิษย์มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์

ประมวลภาพวันไหว้ครู